هر کارآفرینی که تصمیم به ایجاد یک استارتاپ می‌گیرد، 2 دغدغه مهم دارد:
*  داشتن سرمایه و امکانات به میزان کافی، تا زمانی که بتواند به درآمدزایی برسد.
* داشتن بازار و مشتری متناسب با محصولی که تولید کرده است.
استارتاپ استودیو، سازمانی است که این دو مشکل را برای کارآفرینان رفع کرده و به آن‌ها برای تولید محصولی که مشتری قطعی دارد، کمک می‌کند. یک استارتاپ استودیو به کمک منابع و زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد، ایده‌هایی که برایش جذاب و کاربردی هستند، را تا تبدیل شدن به یک شرکت و ورود به بازار کار همراهی می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های فعالیت در استارتاپ استودیو با سایر نهادهای حوزه استارتاپی این است که کارآفرینان به استخدام استارتاپ استودیو درمی‌آیند و بدون توجه به موفقیت استارتاپ فعلی، درآمد پایه‌ای را دریافت می‌کنند. حتی در صورتی که ایده استارتاپ فعلی به نتیجه مطلوب نرسید، کارآفرینان همچنان در استارتاپ استودیو حضور خواهند داشت تا در ایده مشابه دیگری که با توانمندی‌ها و علایق آن‌ها سازگاری داشت، فعالیت کنند.
استارتاپ استودیو به ازای دریافت بخشی از سهام محصول نهایی تولید شده، این خدمات را به تیم استارتاپی ارائه می‌کند و در زمانی که استارتاگ به وضعیت پایدار رسید، به عنوان یک شرکت مستقل با سهام‌داری مشترک استارتاپ استودیو و بنیان‌گذاران استارتاپ، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. همچنین، بخشی از سهام استارتاپ، به عنوان سهام ایساپ در اختیار هم بنیان‌گذاران قرار می‌گیرد.
معرفی استارتاپ استودیو
استارتاپ استودیو در حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بهبود روش‌ها و سرویس‌های مالی- بانکی، بلاکچین و ارتقاء تجربه مشتریان بانک ملت فعالیت می‌کند و آماده همکاری با تیم‌ها و استارتاپ‌ها در حوزه‌های فوق می‌باشد. ​​​​​​​
پروژه‌های استارتاپ استودیو