سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی هلدینگ بهسازان فردا در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه، با ملاحظه عواملی مانند پتانسیل بازار، تیم مدیریت و مالی، ارزیابی کامل انجام می‌دهد. تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس هماهنگی با اهداف راهبردی و پتانسیل رشد و بازده بالا در حوزه‌های مختلف اتخاذ می‌شود.
شرایط سرمایه‌گذاری، از جمله ارزش‌گذاری، تملک سهام و راهبرد خروج، براساس شرایط هر مورد به‌طور تفصیلی مذاکره می‌شود. فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر به ‌‌صورت فعال کنترل و مدیریت می‌شود و نظارت منظم، ارزیابی عملکرد و احتمال سرمایه‌گذاری‌های مجدد یا راهبردهای خروج را در برمی‌گیرد.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه و رشد هستند، متمرکز است. قبل از اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، بررسی موشکافانه انجام خواهد شد که عواملی نظیر پتانسیل بازار، تیم مدیریتی و وضعیت مالی را در نظر می‌گیرد. مرکز نوآوری به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد یا درسرمایه‌گذاری، مشارکت می‌کند. مدیریت سبد فعال و بهره‌برداری از منابع برای حمایت از رشد استارتاپ‌ها از دیگر فعالیت‌های کلیدی سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی خواهد بود.​​​​​​​
معرفی سرمایه گذاری
سطوح سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری سری آ
هدف اصلی این نوع سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری مالی و تکمیل زنجیره ارزش است. در این مرحله، کنترل و سلامت مالی بسیار مهم است. این دسته شامل استارتاپ‌هایی است که محصول اولیه خود را در بازار توسعه داده‌اند و نیاز به سرمایه برای توسعه بازار و بهبود محصول دارند. ​​​​​​​
سرمایه‌گذاری سری ب
هدف اصلی این نوع سرمایه‌گذاری نیز بهره‌برداری مالی و تکمیل زنجیره ارزش است. کنترل و سلامت مالی در این سطح نیز بسیار اهمیت دارد. این دسته شامل استارتاپ‌هایی است که محصول خود را تکمیل کرده و فروش قابل توجهی دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری برای گسترش بازار یا ورود به بازارهای جدید دارند. ​​​​​​​
سرمایه‌گذاری سری ج و بالاتر
هدف این نوع سرمایه‌گذاری، تنها تکمیل زنجیره ارزش گروه بهسازان فردا است. در این مرحله نیز کنترل و سلامت مالی بسیار مهم است. این دسته شامل شرکت‌هایی است که فروش و بازار تقریباً تثبیت شده دارند. این شرکت‌ها به‌منظور تثبیت شاخص‌های مالی و جایگاه بازار، نیاز به جذب سرمایه دارند. ​​​​​​​
فرایند سرمایه گذاری

1- شناسایی
​​​​​​​کسب و کار

7-عقد قرارداد

4- امضای تفاهم نامه محرمانگی

2- ارزیابی اولیه

3- برگزاری جلسه ارائه

5- ارزیابی موشکافانه

6- پیشنهاد سرمایه‌گذاری