مرکز نوآوری بهسازان فردا، با مأموریت توسعه دانش، شبکه‌سازی، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسب و کارهای نوآورانه و به‌منظور تقویت نوآوری، ایجاد بازدهی مالی بالا و کمک به رشد اکوسیستم نوآوری کشور فعالیت می‌کند. این مرکز به‌دنبال آن است که علاوه بر ایجاد فرصت‌های تأمین مالی، با زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به سایر ظرفیت‌های مورد نیاز اکوسیستم نوآوری مانند زیرساخت‌های فناوری، شبکه مشتریان و شرکای تجاری، شبکه مالی و بانکی، امکانات لازم جهت آموزش، مشاوره و هدایت نوآوران و کارآفرینان را فراهم آورد.
​​​​​​​
مرکز نوآوری بهسازان فردا به‌دنبال تشخیص فرصت‌ها‌، تدوین طرح‌ها، توسعه کسب و کارها و تأمین سرمایه نوآوران است.
درباره مرکز نوآوری
هدف مرکز نوآوری هلدینگ بهسازان فردا، ایجاد یک بستر حمایتی و تسهیل‌کننده برای توسعه و رشد استارتاپ‌ها و پروژه‌های نوآورانه است تا آن‌ها بتوانند به طور سریعتر و موثرتر ایده‌های خود را به واقعیت تبدیل کنند و در بازار عرضه کنند. ما شیوه‌های حمایتی خود را بر پایه کمک‌های تخصصی، توان‌افزایی، پشتیبانی مالی و غیرمالی قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم پیمودن مسیر موفقیت را برای صاحبان ایده نوآورانه تسهیل و عملی کنیم.
ماموریت و اهداف مرکز نوآوری